Da Aleris Sabbatsberg bestemte seg for å godkjenne røntgenavdelingen deres i henhold til ISO-standarden ISO 17025: 2017, og tilpasse prosessene deres deretter, tok de kontakt med oss. Målet var å sikre den høyeste standarden i alle prosessene.

Vårt oppdrag i dette prosjektet var å samarbeide med ledelsen av Aleris røntgen, ledelse og ansatte ved Aleris Sabbatsbergs røntgenavdeling for å implementere ISO 17025 i forskjellige røntgen-, DT- og MR-metoder.

Sammen sørget vi for at alle de forskjellige prosessene kjørte problemfritt og sørget for at de forskjellige metodene oppfylte standardene i ISO 17025: 2017.

Med mange års erfaring med kvalitetskontroller og styring i sykehusmiljøene, kunne vi hjelpe dem med å oppdatere arbeidsprosedyrene slik at de samsvarte med standarden de siktet til. Vi oppgraderte styringssystemene deres, og de oppnådde akkreditering i henhold til ISO 17025: 2017 høsten 2019.

Aleris Sabbatsbergs røntgenavdeling er nå en av de første røntgenavdelingene i Sverige som er akkreditert i henhold til ISO 17025: 2017, og kan være en inspirasjon for andre institusjoner – med sikte på en høy kvalitetsstandard.

Våre oppgaver:

 • Sikret avdelingene en høy standard i forskjellige prosesser
 • Sikret at prosessene og koordineringen går jevnt
 • Utdannet personell og ledelse
 • Oppgradert kvalitetssystemet
 • Oppgradert organisasjonsutviklingen
 • Deltatt i og sikret intern revisjon
 • Bistått i ekstern revisjon
 • Oppfølging og forbedringer
 • Akkreditert i henhold til ISO 17025: 2017
 • Oppdatert kvalitetskontroll ved Aleris
 • Oppdatert styringssystem
Interessert?
x