Vi leverer fra dag én

Alle våre prosjekter bygger på et friskt tankesett og den samlete erfaringen fra tidligere prosjekter. Vår arbeidsform er prosjektorientert og basert på forpliktelse, mot og leveranser av høy kvalitet.

Precuris har hatt et overgripende ansvar for nybyggingen og ombyggingen ved Capio St. Görans Sjukhus. I tillegg til å lede, samordne og generelt drifte prosjektet har Precuris også hatt ansvar for det nye medisintekniske utstyret.
Capio St. Görans Sjukhus
Da Precuris arbeidet på parallelle prosjekter i ny- og ombyggingen ved Capio St. Görans Sjukhus, viste det seg at det var behov for et nytt innkjøpssystem.
Capio St. Görans Sjukhus
Precuris har hatt ansvar for å granske anbudsgrunnlag, kvalitetssikre data fra det medisintekniske utstyret i forkant av anbudet samt samordne utstyret
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Da Capio Aleris Sabbatsberg bestemte seg for å godkjenne røntgenavdelingen deres i henhold til ISO-standarden ISO 17025: 2017, og tilpasse prosessene deres deretter, tok de kontakt med oss. Målet var å sikre den høyeste standarden i alle prosessene. Vårt oppdrag i dette prosjektet var å samarbeide med ledelsen av Aleris røntgen, ledelse og ansatte ved Aleris Sabbatsbergs røntgenavdeling.
Aleris Sabbatsberg
Mot slutten av 2019, vil ny konstruksjon av operasjons- og bildeavdeling (røntgen og MR) på Karolinska Universitetssykehus Huddinge, etter planen være ferdigstilt. Stockholm er en region i en rask utvikling. For å følge det økende behovet innen helse og omsorg, foretar region Stockholm seg en av de største investeringene noen gang innen helse og omsorg.
Karolinska Universitetssykehus Huddinge
Stockholms län bestemte seg for å investere i et pasientovervåkingssystem for å optimalisere pasientflyten og øke pasientsikkerhet. De var ute etter et komplett system som kunne deles og brukes av de forskjellige sykehusene innen deres region, og de ville kjøpe inn et pasientovervåkingssystem. Det er her Precuris kom på banen.
Stockholms län
I 2018 flyttet Karolinska Universitetssjukhuset til helt nye bygg i Solna utenfor Stockholm, og ble med det et av de mest moderne og bærekraftige sykehusene i verden. I løpet av dette imponerende prosjektet hadde Precuris æren av å installere og sette i drift det sterile tekniske utstyret, hovedsakelig desinfeksjonsutstyr.
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm er ikke bare en helseinstitusjon, men også et sted for forskning og utdanning. Sykehusets viktigste oppgave er å ta vare på pasientene som lider av alvorlige skader og sykdommer. Vi kom inn i prosjektet da de nye byggene i Solna utenfor Stockholm nærmet seg ferdigstilling.
Karolinska Universitetssjukhuset
Da Capio Sankt Görans Sjukhus bestemte seg for å utvide lokalene sine og optimalisere byggene for å tilpasse seg fremtidens helsevesen, kontaktet de oss. Målet med utvidelsen var blant annet å utvide med ytterligere 29 000 kvadratmeter, 96 nye sykesenger, nye operasjonsstuer og en sterilsentral.
Capio Sankt Görans Sjukhus
Interessert?