Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Nybygg CHOPIN

Prosjektering, byggebeskrivelse og byggrådgivning

Precuris har hatt ansvar for å granske anbudsgrunnlag, kvalitetssikre data fra det medisintekniske utstyret i forkant av anbudet samt samordne utstyret

Capio St. Görans Sjukhus
Precuris har hatt et overgripende ansvar for nybyggingen og ombyggingen ved Capio St. Görans Sjukhus. I tillegg til å lede, samordne og generelt drifte prosjektet har Precuris også hatt ansvar for det nye medisintekniske utstyret.
Planlegging, installasjon, risikoanalyse, validering, kalibrering og idriftsetting
Capio St. Görans Sjukhus
Da Precuris arbeidet på parallelle prosjekter i ny- og ombyggingen ved Capio St. Görans Sjukhus, viste det seg at det var behov for et nytt innkjøpssystem.
Innkjøpsprosess, innkjøpssystem og leveransesystem
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Precuris har hatt ansvar for å granske anbudsgrunnlag, kvalitetssikre data fra det medisintekniske utstyret i forkant av anbudet samt samordne utstyret
Prosjektering, byggebeskrivelse og byggrådgivning
Aleris Sabbatsberg
Da Capio Aleris Sabbatsberg bestemte seg for å godkjenne røntgenavdelingen deres i henhold til ISO-standarden ISO 17025: 2017, og tilpasse prosessene deres deretter, tok de kontakt med oss.
Akkreditering, ledelse, konsultasjon
Karolinska Universitetssykehus Huddinge
Mot slutten av 2019, vil ny konstruksjon av operasjons- og bildeavdeling (røntgen og MR) på Karolinska Universitetssykehus Huddinge, etter planen være ferdigstilt.
Ledelse, planlegging og installasjon
Stockholms län
Vi har hjulpet Stockholms län bestemte i valget av pasientovervåkingssystem for å optimalisere pasientflyten og øke pasientsikkerhet.
Veiledning, organisering og kontrakt
Karolinska Universitetssjukhuset
I 2018 flyttet Karolinska Universitetssjukhuset til helt nye bygg i Solna utenfor Stockholm, og ble med det et av de mest moderne og bærekraftige sykehusene i verden. I løpet av dette imponerende prosjektet hadde Precuris æren av å installere og sette i drift det sterile tekniske utstyret.
Planlegging, styring og installering
Karolinska Universitetssjukhuset
I det nye byggeprosjektet har vi stått for å «aktivere» de nye bygningene, slik at de ble fullt utstyrt, funksjonelle og klare for bruk. Vi tok oss av interiøret og installerte og testet alt utstyr, og vi gjorde til og med noe byggearbeid.
Innredning, utstyr og teknologi
Capio Sankt Görans Sjukhus
Da Capio Sankt Görans Sjukhus bestemte seg for å utvide lokalene sine og optimalisere byggene for å tilpasse seg fremtidens helsevesen, kontaktet de oss. Målet med utvidelsen var blant annet å utvide med ytterligere 29 000 kvadratmeter, 96 nye sykesenger, nye operasjonsstuer og en sterilsentral.
Ledelse, koordinering og idriftsetting
Interessert?
x