Stockholms län bestemte seg for å investere i et pasientovervåkingssystem for å optimalisere pasientflyten og øke pasientsikkerhet. De var ute etter et komplett system som kunne deles og brukes av de forskjellige sykehusene innen deres region, og de ville kjøpe inn et pasientovervåkingssystem. Det er her Precuris kom på banen.

Det første vi gjorde var å avgjøre hva slags system de trengte. Det kan noen ganger være en utfordring å skulle dele samme system, særlig når alle organisasjoner jobber innen forskjellige helsefaglige områder som alle er like viktige. Det vi kunne tilby var kunnskap og erfaring for å veilede dem i riktig retning, hjelpe dem med å prioritere og gi dem anbefalinger. Neste trinn var å presentere et forslag som omfattet et komplett pasientovervåkingssystem inkludert opplæring og en service- og brukerstøtteavtale. Precuris håndterte alt fra kontrakter til leveranse, og jobben er nå til vurdering hos Stockholms län. Når systemet er installert, vil vi fortsatt bistå Stockholms län med oppfølging og forbedringer ved behov og hjelpe dem å nå målet om å bli en mer effektiv og sikker institusjon.

Dette bidro vi med

  • Støtte og veiledning gjennom beslutningsprosessen
  • Fant det beste systemet til den beste prisen
  • Satte opp kontrakter og avtaler
  • Levering av systemet
  • Opplæring
  • Planlegging og problemløsning
  • Oppfølging og forbedringer

Resultater Våre tall

  • 250 Millioner SEK
  • 4 Anbud sykehus
Interessert?
x