Da Capio Sankt Görans Sjukhus bestemte seg for å utvide lokalene sine og optimalisere byggene for å tilpasse seg fremtidens helsevesen, kontaktet de oss. Målet med utvidelsen var blant annet å utvide med ytterligere 29 000 kvadratmeter, 96 nye sykesenger, nye operasjonsstuer og en sterilsentral.

Precuris’ oppgave i dette prosjektet var å jobbe sammen med Capios service- og logistikkavdeling og lede både byggearbeidene og idriftsettingen. Samtidig skulle vi sikre at de forskjellige prosessene fungerte som de skulle, og at alt ble koordinert på en god og tilfredsstillende måte. Mange års erfaring fra sykehusmiljøet gjorde oss i stand til å hjelpe Capio med å utvikle nye arbeidsrutiner, slik at de kunne bli den moderne og effektive institusjonen de ønsker å være. Vi oppgraderte styringssystemene deres, innkjøpsprosessene, MT- og IT-koordineringen og organisasjonsutviklingen, samt bidro med økonomisk rådgivning og hjelp med budsjettering. Vi håper at det nye Capio Sankt Görans Sjukhus blir en inspirasjon for andre fremtidsrettede institusjoner.

 

Dette bidro vi med

 • Ledelse av byggingen og idriftsettingen
 • Kontrollerte at prosessene og koordineringen fungerte bra
 • Nyutviklet arbeidsrutinene deres
 • Oppgraderte styringssystemene deres
 • Oppgraderte innkjøpsprosessene deres
 • Oppgraderte MT- og IT-koordineringen
 • Oppgraderte organisasjonsstrukturen deres
 • Økonomisk rådgivning og hjelp med budsjettering
 • Oppfølging og forbedringer

Resultater Våre tall

 • 6000 Nye innleggelser per år
 • 96 Nye sykesenger
 • 29 200 m² Nybygg
 • 10,000 m² Ombygginger
Interessert?
x