I 2018 flyttet Karolinska Universitetssjukhuset til helt nye bygg i Solna utenfor Stockholm, og ble med det et av de mest moderne og bærekraftige sykehusene i verden. I løpet av dette imponerende prosjektet hadde Precuris æren av å installere og sette i drift det sterile tekniske utstyret, hovedsakelig desinfeksjonsutstyr.

Vi hadde noen fantastiske og lærerike år med å lede denne delen av prosjektet for Karolinska, samtidig som vi bidro med veiledning og støtte til sykehusets egne prosjektledere gjennom ulike prosesser. Med mange års erfaring kunne vi tilby alt fra koordineringsplaner og risikovurderinger til forberedelser og installering.

Precuris ønsker alltid å gjøre det vi kan for at kundene skal føle seg trygge – trygge på at de kan bruke og håndtere utstyret, selv etter at vi har avsluttet vår del av prosjektet. Derfor sørger vi for å følge opp, gjøre forbedringer og gi støtte til personalet, slik at de kan fortsette på reisen mot en bedre og sunnere fremtid.

Dette gjorde vi

 • Ledet og administrerte prosjektet Sterile teknikker
 • Satte det sterile tekniske utstyret i drift
 • Ga veiledning og støtte
 • Utarbeidet samarbeidsplaner og andre planer
 • Utførte risikovurderinger
 • Sørget for fysiske og tekniske forberedelser på stedet
 • Installerte det sterile tekniske utstyret
 • Hadde oppfølginger og kom med forbedringer for å sikre holdbarheten på utstyret

Resultater Våre tall

 • 550 Sykesenger
 • 84 Enheter for intensiv behandling
 • 33 Operasjonssaler
 • 3 Hybridrom
Interessert?
x