Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm er ikke bare en helseinstitusjon, men også et sted for forskning og utdanning. Sykehusets viktigste oppgave er å ta vare på pasientene som lider av alvorlige skader og sykdommer. Vi kom inn i prosjektet da de nye byggene i Solna utenfor Stockholm nærmet seg ferdigstilling.

Precuris’ ansvar var å «aktivere» de nye bygningene, slik at de ble fullt utstyrt, funksjonelle og klare for bruk. Vi tok oss av interiøret og installerte og testet alt utstyr, og vi gjorde til og med noe byggearbeid. IKT, simuleringer og etablering av funksjonell arbeidsflyt er også viktig når det skal legges til rette for en ny aktivitet, samt å gi opplæring til de som skal bruke byggene. For å kunne lede et så stort og viktig prosjekt som dette, trenger man gode ledelses- og planleggingsevner. Vi liker å stille vår kunnskap og erfaring til nytte, og vi liker å kunne påvirke noe så viktig som helsevesenet.

Dette gjorde vi

 • Ledet og administrerte oppstartsprosjektet
 • Ledet og samkjørte de forskjellige prosessene
 • Leverte alt interiør
 • Leverte, installerte og testet utstyret
 • Utførte ekstra byggearbeid
 • Installerte og testet IKT-utstyr
 • Leverte simuleringer og planer for arbeidsflyt
 • Ga opplæring
 • Ga veiledning og støtte
 • Bidro med planlegging og problemløsning
 • Hadde oppfølging og kom med forbedringer

Resultater Våre tall

 • 14.5 billion OPS-avtalen
 • 18.5 billion Totale byggeprosjekter Nye Karolinska
 • 4.3 billion Ny medisinsk teknologi og annet teknisk utstyr
 • 61 billion Totale kostnader for å bygge, utstyre og vedlikeholde sykehuset
Interessert?
x