CHOPIN (Centrum i Huddinge för operation och intervention) er et nybyggprosjekt som skal skape lokale forutsetninger for å sikre operasjonskapasiteten ved Karolinska Huddinge. Skanska er entreprenører i prosjektet, og for å få ledelsesstøtte og enda mer erfaring med sykehusbyggeprosjekter og kompetanse rundt medisinteknisk utstyr valgte de å komplettere prosjektgruppen med Precuris.

Det nye bygget på 29 000 kvm skal blant annet romme en sterilsentral, 23 operasjonssaler, 8 rom for intervensjonell virksomhet, 21 rom for røntgenundersøkelser og støtterom. I tillegg til å være en ledelsesstøtte i prosjekteringsfasen har Precuris gjort en granskning av prosjekteringsdokumentene. De har blant annet gransket og utredet planløsninger, tekniske løsninger og ulike flyter for deretter å gjennomgå eventuelle mangler og aktuelle tiltak. Dels for å klare å overholde tidsrammene og budsjettene i prosjektet, og dels for å optimalisere ressurser og kunne bygge et enda bedre sykehus.

CHOPIN skal være et bærekraftig og attraktivt miljø som gjør Karolinska Huddinge til et fremtidsrettet sykehus. Det innebærer mer enn nye lokaler, gode flyter og ny teknologi. Det innebærer også en åpenhet rundt det faktum at også i fremtiden kommer behovene til å endre seg, teknologien til å bli utdatert og systemene til å måtte byttes ut. Et av prosjektets store mål har derfor vært å skape en infrastruktur som tåler utvikling over tid.

I utførelsesfasen har Precuris hatt ansvar for å granske anbudsgrunnlag, kvalitetssikre data fra det medisintekniske utstyret i forkant av anbudet samt samordne utstyret.

Prosjektet i tall

  • 29 000 m² Konstruksjon
  • 23 Operasjonssaler
  • 8 Intervensjonelle rom
  • 21 Undersøkelsesrom
Interessert?
x