Precuris har hatt et overgripende ansvar for nybyggingen og ombyggingen ved Capio St. Görans Sjukhus. I tillegg til å lede, samordne og generelt drifte prosjektet har Precuris også hatt ansvar for det nye medisintekniske utstyret.

I prosjektet har Precuris vært en støtte i MTU-anbudet og hatt ansvar for planlegging, installasjon, risikoanalyse, validering, kalibrering og idriftsetting av utstyret. Prosjektet omfattet flere avdelinger, blant annet IVA, IMA, BB/fødeavdeling*, røntgen, en sterilsentral og et endoskopisenter.

For å imøtekomme ønsker og samtidig overholde budsjettet var det viktig å ta utgangspunkt utelukkende i sykehusets faktiske behov for å velge riktig nivå på det medisintekniske utstyret. I prosjektet har Precuris fått utnyttet mye av det vi er gode på: prosjektledelse, teknisk kompetanse, kunnskap om helsebygg og erfaring med helsevesenet.

*I løpet av prosjektet besluttet Capio St. Görans Sjukhus å ikke flytte avdelingen. Det medførte endringer i flytteplanene, noe Precuris også var en del av.

Dette gjorde vi

 • Ledelse og administrasjon
 • Planlegging før idriftsetting
 • Installasjon, funksjonstesting, besiktigelse
 • Tidsplanlegging og samordning
 • Planlegging av rommene og hvilke funksjoner de har behov for
 • Veiledning og støtte i prosjektet
 • Avropshåndtering, bestilling og samordning av leveranser
 • Støtte og planlegging mtp. opplæring og virksomhetsflyt
 • Sluttkontroll av funksjoner og klinisk testdrift

Prosjektet i tall

 • 29 200 m² Nybygging
 • 96 Nye sengeplasser
 • 10 000 m² Ombygging
 • 6000 Ny pasientkapasitet per år
Interessert?
x