Da Precuris arbeidet på parallelle prosjekter i ny- og ombyggingen ved Capio St. Görans Sjukhus, viste det seg at det var behov for et nytt innkjøpssystem. Systemet var skapt for virksomhetens daglige innkjøpsflyt og ikke for å håndtere et tusentalls bestillinger, som store byggeprosjekter ofte innebærer.

Som et første skritt analyserte Precuris innkjøpsprosessen og samlet alle innkjøp i et Excel-dokument, som i sin tur ble til en database. På den måten ble det opprettet en kostnadseffektiv produktdatabase der man kontinuerlig kunne følge med på innkjøp i forhold til budsjett. Jo flere produkter og priser som ble matet inn, jo smartere ble dokumentet. Og det ble tydelig og enkelt å sortere ut hva som var viktig og ikke.
Neste skritt var å oppdatere innkjøpssystemet. I et møte med systemutviklerne foreslo Precuris nye funksjoner som kunne implementeres uten å påvirke den daglige bruken. Når funksjonene var på plass, fikk virksomheten med få midler en optimalisert innkjøpsprosess i et allerede eksisterende system.

Precuris hadde også ansvar for varemottaket. Med mange ulike leverandører og stort sett daglige leveranser var logistikken en utfordring. For å unngå trengsel på varemottaket skapte Precuris en leveranseplan, der hvert transportselskap fikk et unikt og daglig tidsvindu de måtte levere varer innenfor. Det gjorde det også enklere for prosjektmedlemmene.

Prosjektet i tall

  • 29 200 m² Nybygging
  • 96 Nye sengeplasser
  • 10 000 m² Ombygging
  • 6000 Ny pasientkapasitet per år
Interessert?
x