Mot slutten av 2019, vil ny konstruksjon av operasjons- og bildeavdeling (røntgen og MR) på Karolinska Universitetssykehus Huddinge, etter planen være ferdigstilt.

Stockholm er en region i en rask utvikling.

For å følge det økende behovet innen helse og omsorg, foretar region Stockholm seg en av de største investeringene noen gang innen helse og omsorg. Under prosjektet fikk Precuris ansvaret for design og funksjonelle behov, samt utplassering og installering av utstyr innen bilde- og funksjonsenheter – i hovedsak MR-utstyr.

Vi i Precuris har alltid som mål å gjøre kundene våre fornøyde og trygge på å kunne bruke utstyret etter at prosjektet vårt er fullført Vi har derfor kontinuerlig dialog med avdelingene og har hovedbrukere i fokus gjennom hele prosjektet.

Vi gjør alltid oppfølginger, forbedringer og støtter brukerne, slik at de kan fortsette å jobbe for en bedre og sunnere fremtid.

Informasjon om CHOPIN-bygningen
Et nytt bygg på ca 29 000 kvadratmeter er satt opp ved siden av sykehusets sørside. Målet er å skape et bærekraftig og attraktivt miljø med mennesker i sentrum som tar Karolinska Huddinge inn i helsevesenets fremtid.

Operasjon og intervensjon samlet
I det nye bygget settes det opp en ny OR-avdeling med 23 rom. Intervensjonsavdelingene (SCOPY og røntgenledede behandlinger), som for tiden er spredt rundt på sykehuset, føres dermed nærmere. Nærheten mellom kirurgi og intervensjon øker sikkerheten og kvaliteten til pasientene, og bidrar til mer effektiv logistikk og fleksibilitet.

De nye avdelingene inkluderer spesialiserte OR-hybridsaler, nytt biomedisinsk rom og utstyr for mobil kirurgi.

Ny bildeavdeling
Sykehusets nåværende bildeavdeling (røntgen), trenger renovering.

Bildeavdelingen er også noe som må være i nærheten av de nye kirurgiske og intervensjonsavdelingene. Det nye bygget skaper nye forhold for en moderne bildediagnostisk aktivitet for å takle det økte behovet for en bedre og effektiv pasientbehandling.

Ny avdeling for steril teknologi
Rengjøring av utstyr som skal steriliseres, sterilsentral og steril lagring, er for tiden lokalisert på forskjellige steder på sykehuset. For økt effektivitet, har det nye bygget nå samlet disse til én sterilteknisk avdeling i nærheten av den nye OR, intervensjons- og bildeavdelingene. Dette øker forholdene for sikker og effektiv logistikk rundt håndtering av sterilt materiale.

Våre arbeidsoppgaver i prosjektet:

 • Styring og administrering av prosjektet
 • Plassering av utstyr til bildeavdelinger
 • Risikoanalyse
 • Veiledning og brukerstøtte av andre funksjoner i prosjektet
 • Installering, funksjonstesting og overtagelse av inspeksjoner på utstyr
 • Kontinuerlig planlegging og koordinering med andre funksjoner, for en bedre arbeidsflyt i prosjektet
 • Planlegging, design og funksjonelle behov i avdeling for bildebehandling
 • Brukerstøtte i planlegging for opplæringsledelse
 • Brukerstøtte og planlegging for endelig funksjonskontroll og klinisk utprøving av avdelingen
 • Bestilling og samordning ved levering av nødvendig utstyr til bildeavdelingen, som for eksempel varmeskap, mobilstrålingsbeskyttelse, hengere for blyforkle, ejektorer, oksygenflytmålere, sykehusbårer, etc.

Resultater Våre tall

 • Ca. 29 000 kvm Bygningsstørrelse
 • 23 Antall OR-rom
 • 19 totalt Antall bilderom (7 diagnostiske røntgenrom, 3 MR-rom, 4 kardiovaskulære rom, 3 CT-rom, 2 OR hybride rom)
Interessert?
x