08/11/2021 “Flere burde utfordre tradisjonelle sannheter innen innkjøp og logistikk”

Janine Cover flyttet fra Mexico til Sverige for å studere International Economics ved Jönköping University. Egentlig var planen å flytte tilbake etter studiene, men så fikk hun opp øynene for Stockholm. Nå bor hun i Sverige på trettende året og jobber i dag med logistikkplanlegging og innkjøp i Boliden – Nordens ledende selskap innen bærekraftig metallproduksjon.

I jobben har hun daglig kontakt med produsenter, kontrollerer materialpriser og administrerer fakturaer. Janine er ansvarlig for leveransene fra Bolidens egne gruver i Skandinavia og for innkjøp av råvarer fra Amerika, Europa og Asia. For to år siden jobbet hun for Precuris med å optimalisere innkjøpssystemet på Capio St. Görans Sjukhus, og Janine er overbevist om at det er et stort effektiviseringspotensial innen logistikk og innkjøp i flere bransjer.

– Det er mange som sitter med foreldede systemer, og det er fortsatt en utbredt standard å rapportere ting manuelt. Det gir lange ledetider og rom for menneskelige feil. Jeg tror også at mange undervurderer hvor kostbar logistikken kan være. Det finnes ofte forsyningskjeder som må belyses og diskuteres, sier Janine Cover.

Å gjennomgå logistikken er sjelden en helt enkel sak, men det fører ofte til både merverdi og lavere kostnader. Iblant er det mangel på kunnskap, og iblant skjer det at et selskap eller et prosjekt blir litt for stort for de allerede eksisterende prosessene.

– Det er klart at det er vanskelig å begynne å belyse prosesser når et stort prosjekt allerede er i gang. Men det viktige er at det blir gjort. En klassiker innen innkjøp er at selskapet er vant med å bestille materiale litt her og der, og det føles derfor unødvendig å implementere et innkjøpssystem. Men ofte blir arbeidsbelastningen til syvende og sist for stor. Da innser man at om kjeden hadde blitt revidert tidligere, hadde man kunne fått bedre kontroll over kostnader, mer nøyaktig budsjett og mulighet til å følge flyten i sanntid, sier Janine.

Den store bransjeoverskridende utfordringen er å fortsette forvandlingen fra manuell håndtering til automasjon. Pandemien har tvunget frem den digitale utviklingen i mange bransjer, og Janine mener at flere burde utfordre tradisjonelle sannheter.

– Mange selskaper har blitt mer digitale, men samtidig er det tydelig at verden ikke er digital nok. I alle fall ikke ennå. Fra mitt perspektiv vet jeg at logistikken har et potensial. Bare det å digitalisere håndteringen av dokumenter, signaturer og utveksling av informasjon er et stort skritt fremover, avslutter Janine.

Interessert?
x