27/10/2021 Samarbeid og lydhørhet som suksessfaktorer

Victor Triantafyllidis er driftsleder for service og logistikk ved Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm, et virksomhetsområde som omfatter tjenester innen rengjøring, pleierelaterte tjenester, pasientservice, innkjøp, medisinteknisk utstyr og eiendom. Tidligere har han hovedsakelig arbeidet i hotellbransjen, sist som adm.dir. i Clarion Hotel Stockholm. Det var nysgjerrigheten på en ny bransje som til slutt førte ham til en lederrolle i helsevesenet.

– Jeg ville prøve noe nytt og så likheter mellom hotellbransjen og helsevesenet. Jobben handler om serviceinnstilling og personalintensive arbeidsoppgaver og funksjoner. I et lederperspektiv dreier det seg om å motivere personalet til å jobbe sammen for å oppnå det beste for enten hotellgjester eller pasienter, sier Victor.

Noe forenklet kan Victors oppdrag beskrives som å få service og support til klinikkene for å lette og effektivisere driften samt være en støtte i det daglige arbeidet. Han er også med i en prosjektgruppe, som sammen med Regionen bygger og utvikler nye helsebygg tilknyttet Capio S:t Görans Sjukhus. Her ser han en av de største utfordringene i helsevesenet: hvordan bygg og lokaler kan bidra til og støtte virksomhetens utvikling.

– For å lykkes kreves samarbeid og lydhørhet. Men også å tørre å utfordre gamle sannheter og foreslå alternative løsninger. På visse områder er helsevesenet konservativt, men det finnes også mange aspekter og personer som er svært positive til utvikling og endring. Og de siste 1,5 årene med pandemi har virkelig gjort en forskjell, endring er enklere nå etter en periode med mange og raske endringer, sier Victor.

Victor trives i jobben, spesielt liker han å samarbeide med ulike typer personer og roller innenfor organisasjonen. Alle er der av samme grunn: å drive helsetjenester med pasienten i fokus. Derfor mener Victor at det er avgjørende å ha et samlet perspektiv for å skape et helhetsbilde.

– Det er faktisk ganske vanlig at store virksomheter tror at en bestemt profesjon eller person sitter med de rette svarene og løsningene. Men det finnes alltid ulike forutsetninger og omstendigheter å ta hensyn til. Et godt svar er sjelden entydig, mitt beste råd er å skape et helhetsbilde ved å lytte til alle som på en eller annen måte er berørt av eller delaktige i utviklingen, sier Victor.

Betydningen av samarbeid på tvers av virksomhetsgrensene er noe Victor synes har blitt enda tydeligere under pandemien. Mennesker trenger hverandre for å løse denne type utfordringer, og det har bidratt til at vår virksomhet, Service og logistikk, i dag er en mer integrert del av helsetjenesten.

– Mangelen på verneutstyr i starten gjorde at virksomheten vår ble viktig. Det bidro til å øke forståelsen for hvor viktig det er med gjennomtenkt logistikkflyt, og at virksomheten nå i større grad blir involvert. Og innenfor vårt eget arbeidsområde har vi selv oppdaget utviklingspotensial innenfor både service og logistikk, sier Victor.

Helsevesenet står overfor store endringer og utfordringer, digitaliseringen er i full gang, og nye aktører kommer inn på markedet. Dessuten blir befolkningen stadig eldre, det er mangel på helsepersonell og kostnadene øker. Det er store samfunnsspørsmål som må løses ved hjelp av en rekke initiativer og handlinger.

– Fremtiden ser spennende ut med tanke på hvordan vi med små og store midler kan gripe tak i denne typen utfordringer og muligheter. Vi må tørre å se fremover, tørre å utfordre eksisterende arbeidsmetoder og våge å prøve noe nytt. Og innse at ikke alt trenger å skje på en gang, også små skritt kan føre oss på rett vei, avslutter Victor.

Interessert?
x